OM DEF-SPORT

OM DEF-SPORT

I Danske Elitesportsudøveres  Foreningen tror vi på sammenhold. Sammenhold gør både dansk elitesport, som helhed, og den enkelte atlet stærkere. Danske Elitesportsudøveres Foreningen er en uafhængig forening, som varetager de danske elitesportsudøveres sportslige såvel som sociale og økonomiske interesser. Det indbefatter en individuel rådgivning, et arbejde for kollektive forbedringer samt et overordnet arbejde for at fremme dansk elitesport, ved at udvikle vilkårene over tid.

FORMÅL

DEF-sport har 7 erklærede formål og er medlem af den europæiske forening for elitesportsudøvere, EU Athletes.

BESTYRELSE

Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF-sport) er en paraplyorganisation, der samler de danske elitesportsudøvere gennem optagelse af udøverforeninger og individuelle udøvere. Bestyrelsen er sammensat af en til to aktivrepræsentanter fra spillerforeningerne og repræsentanter fra de individuelle udøvere.

MEDLEMSKABER

Danske Elitesportsudøveres Forening er medlem af LO. Samtidig er foreningen medlem af EU Athletes, samt UNI World Athletes.

DATAPOLITIK

Sådan behandler DEF-sport dine oplysninger.