BESTYRELSE

Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF-sport) er en paraplyorganisation, der samler de danske elitesportsudøvere gennem optagelse af udøverforeninger og individuelle udøvere. Bestyrelsen er sammensat af en til to aktivrepræsentanter fra spillerforeningerne og en repræsentant fra de individuelle udøvere. På nuværende tidspunkt består bestyrelsen af følgende:

Patrick Kristensen
Patrick KristensenFormand
Jeg ønsker at være med til at forbedre forholdene for elitesportsudøvere generelt i Danmark, da jeg oplever vi i mange tilfælde, ses på som en arbejdsstyrke der ikke kan forvente samme vilkår som alle andre lønmodtagere i det danske samfund. Det er i mine øjne helt forkert – og derfor mener jeg, at DEF-Sport udfører et vigtigt stykke arbejde med at kæmpe for at regulere disse forhold. Det er i sidste ende til gavn for alle. Større sikkerhed, giver ganske enkelt bedre præstationer.
Hans Kristian Vittinghus
Hans Kristian VittinghusNæstformand
Jeg ser frem til at deltage i DEF’s arbejde generelt men specielt i arbejdet med at indføre eller forbedre standardkontrakterne i eksempelvis basketball, ishockey og badminton. Her træner man lige så meget som i fodbold og håndbold men under vilkår, hvor ansættelsesforholdene i bedste fald kan kaldes uregulerede.”
Nicolai Iversen
Nicolai Iversen
Jeg har efterhånden været med i DEF-Sport i en årrække qua min rolle i Håndbold Spiller Foreningen. Arbejdet med at sikre eliteudøverne bedre forhold på tværs af sportsgrene er en vigtig opgave og der håber jeg at kunne bidrage. DEF-Sport er med til at sikre atleterne bliver hele mennesker, da paletten af medlemstilbud dækker alle behov i forhold karriererådgivning, hjælp til uddannelse mv. Atleter, der har styr på deres dagligdag leverer bedre præstationer, så DEF-Sports arbejde er vigtigt for dansk eliteidræt.
Michael Sahl Hansen
Michael Sahl Hansen
Morten Andreasen
Morten Andreasen
Jeppe Curth
Jeppe Curth